Owners

SERVIS

Pri servise Vášho vozidla Jaguar vždy dodržiavame aktuálne technologické postupy a odporúčania výrobcu. Dôvodom je bezpečnosť, správna funkcia a zabezpečenie bezchybného chodu Vášho vozidla. Aby boli naši zamestnanci schopní vykonávať všetky práce riadne a efektívne, absolvujú každý rok všetky výrobcom organizované školenia. Máme k dispozícii všetky potrebné špeciálne nástroje a prístroje, potrebné na rýchlu a správnu diagnostiku porúch. Každú predpísanú servisnú prehliadku Vám potvrdíme pečiatkou a podpisom do Servisnej knižky. V tomto dokumente zároveň nájdete plán odporúčanej údržby Vášho vozidla. Aj preto je správne vedená Servisná knižka najdôležitejší hodnotný dokument preukazujúci servisnú históriu vozidla. Naši technici pri servisnom procese od okamihu otvorenia zákazky až do jej ukončenia striktne dodržiavajú výrobcom špecifikované vysoké štandardy. Pri všetkých opravách používame výlučne originálne náhradné dielce, čím udržiavame prevádzkyschopnosť Vášho vozidla na optimálnej úrovni v rámci celej jeho životnosti. Naším každodenným cieľom je poskytnúť Vám vysokú mieru kvality poskytovaných služieb, ktorú od našich značiek oprávnene očakávate…

PONUKA SLUŽIEB

· záručný a pozáručný servis vozidiel značky Jaguar, Land Rover a Volvo,
· mechanické, klampiarske a lakovacie práce, vrátane lakovania ALU karosérie,
· dodanie a montáž Originálneho príslušenstva a náhradných dielcov,
· zabezpečenie odvozu a dovozu Vášho vozidla (Pick Up servis),
· výmena letných a zimných pneumatík vrátane uskladnenia,
· optická geometria, zabezpečenie STK a EK priamo v areály spoločnosti,
· ručné umytie exteriéru a interiéru vozidla, čistenie sedadiel a čalúnenia,
· zapožičanie náhradného vozidla,
· bezplatný odvoz v rámci BA,
· nonstop asistenčná služba
· sme zmluvným partnerom poisťovne Allianz